Forsythia = Goldglöckchen
Theo Brandes
Die Gattung Forsythia besteht aus 7 Arten die fast alle aus Ostasien stammen. Die sommergrünen Sträucher haben in Ihren Ästen ein weisses Mark, nur F. suspensa ist hohl. Die Blätter sind gegenständig angeordnet. Die auffallenden Blüten bestehen aus 4 Kelch,- und 4 Kronenblättern. Sie ist wohl eine der bekanntesten Strauchgehölze durch ihre reichliche Blütenpracht. Die anspruchslosigkeit und die Blütenpracht sind der Hauptgrund für ihre häufigkeit in den Gärten und Parks.

Forsythia  internedia "Lynwood" ist ein mittelgroßer Strauch der in der Jugend schlank und aufrecht - später im Alter aber bogig überhängend wächst. Forsythia  internedia "Lynwood"  wird 2 bis 3 Meter hoch und wächst ca. 30cm in die Höhe pro Jahr. Die sommergrünen gegenständig wachsenden Blätter sind ocallänglich bis 12cm lang. Die Herbstfärbung ist manches mal lichtgelb bis violett überlaufend. Sie gedeihen in jedem - nicht zu trockenem nahrhaften Boden. Forsythia  internedia "Lynwood" ist gut frosthart aber manches mal empfindlich bei sommerlicher Trockenheit.


 

    Forsythia = forsycja

 Rodzaj forcycji składa się z siedmiu gatunków, które prawie wszystkie pochodzą ze wschodniej Azji. Te zrzucające liście na zimę krzewy posiadają w swoich gałęziach biały szpik, tylko  F. Suspensa jest pusta. Liście upożądkowane są naprzeciwlegle. Rzucające się w oczy kwiaty składają się z 4 kielichowych i koronowych liści. Forsycja jest zapewne jednym z najbardziej znanych krzewów przez swoje liczne płatki. Brak wymagań i okazalość płatków są głównym powodem dla ich częstego występowania w ogrodach i parkach.

Forsythia  internedia "Lynwood" jest średnio dużym krzewem, który w młodości jest zgrabny i prosty, później w dojrzałości jednak łukowo narastający na siebie. Ta forsycja może urosnąć do 2-3m a jej przyrost roczny to ok 30 cm. Te zrzucane na zimę, naprzeciwlegle rosnące liście mają do 12cm długości. Zabarwienie jesienne jest czasami blado-żółte przechodzące w fioletowy. Kwitną w każdej, ale nie za suchej żyznej ziemi. Forsythia  internedia "Lynwood" jest wytrzymała na mróz ale czasami wrażliwa na letnie susze.

 

Bestandsliste Laubgehölz Nadelgehölz Formgehölz Obstbäume Impressum