Euonymus  "Emerald'n Gold"

Euonymus  "Emerald'n Gold" Hochstamm

 

 

   Euonymus = Spindelbaum
Theo Brandes
Euonymus ist eine sehr alte Pflanzenfamilie. Die heute noch umfangreiche Gattung besteht aus ca. 175 Arten, die in Asien, Nord,-Mittelamerika, Australien, Madagaskar und Europa vorkommen. Die Gattung besteht überwiegend aus laubabwerfenden Sträuchern und Kleinbäumen. Aber es gibt sie auch als Immergrüne, und kletterne Sträucher.Ein erkenneungszeichen sind die häufig 4kantigen Zweige. Eine große Zierde dieser Gattung sind die 4 bis 5 fächrigen meistens leuchtend rot gefärbten Fruchtkapseln - wohingegen die Blüten recht klein und unauffällig sind. Unser Rotkehlchen und andere heimische Vogelarten lieben die Früchte. Die Gattung Euonymus beschert uns einige der schönsten Herbstfärber unseres Gehölzgartens - weshalb diese unbedingt als Solitärpflanzen gesetzt werden sollten. Speziell Euonymus  alatus und Euonymus planipes. Das Pfaffenhütchen Euonymus europaea  gehört nicht zu den Arten aber ist sicher eine der zierensten Fruchtsträucher und sollte immer  - wenn möglich - in der freien Landschaft eingesetzt werden

Euonymusfortunei " Emerald'n Gaiety" ist ein kriechender Strauch mit zunächst aufsteigenden später aber dichten mattenförmigen liegenden Trieben. Er wird 0,25 bis 0,30 Meter hoch. Die Blätter sind immergrün, gegenständig elliptisch bis rundlich Eiförmig und bis 4cm lang. Der Blattrand ist 1-2mm breit weiß eingefärbt - die Blattmitte ist grün und wird zum rande hin grünweiss marmoriert.. Die Herbstfärbung ist braunrot, der weisse Rand ist sehr schön rosa anlaufend. An den Standort  stellt sie keine grossen Ansprüche - sie ist Stadtklimafest, gut frosthart - manchesmal spätfrostempfindlich. Leidet gelegentlich an Kahlfrost und Sonnenschein. Verträgt Rückschnitte - bei alten Exemplaren ist allerdings Vorsicht geboten

Euonymusfortunei " Emerald'n Gold" ist ein breitbuschiger Zwergstrauch der im Alter einen ausgeprägten aufrechten Wuchs bekommt. Er wächst sehr dichttriebig. Seine Größe beträgt  0,4 bis o,6 Meter und ist meist doppelt so breit wie hoch. An Zäunen, Mauern usw. kann sie bis 3 Meter höhe erreichen. Die Blätter sind immergrün ebenfalls eiförmig bis 3,5cm lang. Der Blattrand ist  hellgelb bis Zitronengelb gefärbt - im Winter prächtig rosa überlaufend. Standort und Boden wie Euonymusfortunei " Emerald'n Gaiety"

 

Euonymus jest  bardzo starą rodziną roślin. Ten nawet jeszcze dzisiaj obszerny rodzaj składa się z ok 175 gatunków, które wystepują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej, Australii, na Madagaskarze i w Europie. Rodzaj ten składa się głównie ze zrzucających liście krzewów i małych drzew. Istnieją jednak też jako wiecznie zielone i wspinające się krzewy. Znakiem rozpoznawczym są czterokanciaste gałązki. Dużą ozdobą tego rodzaju są 4-5krotne, często świecące na czerwono torebki nasienne- przy czym kwiaty są całkiem małe i nie rzucają się w oczy. Niemiecki rudzik i inne miejscowe gatunki ptaków kochają ich owoce. Rodzaj Euonymus dostarcza nam parę najpiękniejszych jesiennych „malarzy” naszych ogrodów, dlatego też powinno się ją wykorzystywać jako roślina pojedyncza, szczególnie Euonymus  alatus i Euonymus planipes. Euonymus europaea nie należy do tych gatunków, ale z pewnością jest jednym z najbardziej ozdobnych krzewów owocowych i powinien- o ile to możliwe- być wykorzystany w wolnym krajobrazie.

Euonymusfortunei " Emerald'n Gaiety" jest pełzającym krzewem najpierw z wznoszącymi się a potem z gęsto leżącymi obok siebie pędami, czegoś w rodzaju dywanu. Rośnie na 0,25-0,30m. Liście są wiecznie zielone, naprzeciwległe eliptyczne aż po okrągłe, owalne formy i do 4cm długości. Brzeg liścia jest szeroki na 1-2mm i zabarwiony na biało- środek liścia jest zielony i zamarmurkowany  na biało-zielono aż po same brzegi. Ubarwienie jesienne jest brązowo-czerwone. Biały brzeg ma rzucający się bardzo ładny różowy kolor. Roślina nie stawia żadnych dużych wymagań- jest odporna na klimat miasta, dobrze znosi mróz; czasami wrażliwa na mróz z opóźnieniem. Niestety okazjonalnie wrażliwa jest na mróz bez śniegu i promienie słoneczne. Roślina znosi przycinanie. Przy starszych egzemplarzach należy na to jednak uważać.

Euonymusfortunei " Emerald'n Gold" jest szerokim krzewem karłowym, który w dojrzałości otrzymuje wyraźny, prosty wzrost. Pędy rosną bardzo gęsto. Jego wysokość wynosi 0,4-0,6m i zwykle jest podwójnie szeroki niż wysoki. Liście są wiecznie zielone, również owalne do 3,5cm długości. Brzeg liścia jest jasnożółty po żółty cytrynowy- na zimę przechodzi we wspaniały różowy. Miejsce i ziemia jak u Euonymusfortunei " Emerald'n Gaiety".

 

Bestandsliste Laubgehölz Nadelgehölz Formgehölz Obstbäume Impressum