Deutzia Scabara Candidissima

    Deutzia = Hortensie
Theo Brandes
Die Deutzia gibt es in ca. 50 Arten, die meist in Ostasien - Himalaja - Mexiko usw. beheimatet  sind. Diese finden wir hier aber kaum in Kultur. Meistens handelt es sich hier um Hybriden.

Die Deutzien gehören aufgrund Ihrer Wüchsigkeit und ihre reichlichen Blütenpracht zu den Blütengehölzen - die unseren Frühjahrsgarten  entscheidend mitprägen.  Ihr Wuchs ist klein bis mittelhoch meist straff Aufrecht. Sie bilden dichte Sträucher mit gegenständigen Blättern. Die Blüten sind Glocken oder Schalenförmig und rosa oder weiss gefärbt - und bilden Trauben oder Rispen. Die Früchte bilden kleine Kapseln, die oft bis ins Frühjahr am Strauch hängen.

In unseren Gärten können wir sie als Einzelstrauch oder auch als heranachsene Blütenhecke verwenden. Die höheren und wüchsigeren Arten eignen sich  gut für 2 - 3 Meter hohe, dichte Hecken. Während der Blütenzeit ist es besonders wichtig die Deutzien gut mit Wasser zu versorgen. Ältere Blühfaule  Sträucher können unmittelbar nach der Blüte ausgelichtet bzw. auch kräftig zurückgeschnitten werden.

Deutzia gracillis  stammt aus Japan und kommt dort in den Bergen um Honshu, Shikoku und Kyushu vor. Ihr Wuchs ist straff aufrecht und dichtbuschig. Ihre Größe ist etwa 0,6 bis 0,8 Meter und kann im Alter breiter wie hoch werden. Die Deutzia gracillis ist sommergrün und hat eiförmige 3 bis 6cm lange, am Rand scharf gesägte mittelgrüne Blätter. Sie blüht weiss - die Blüten sind glockig und 1,5 bis 2cm breit und stehen in ca. 4 bis 9cm langen aufrechten Rispen. Sie sind überaus reichblühend von Mai bis Juni. Sie liebt sonnige Standorte - hat an den Boden keine besonderen Ansprüche bevorzugt aber gleichmäßig feuchte nahrhafte Standorte.

Deutzia scabra " Candidissima" ist ein hoher straf aufrecht wachsener Strauch der im Alter trichterförmig auslkadend werden kann. Sie wird bis 3 Meter hoch und 1,5 bis 2 Meter breit. Die Rinde ist rotbraun, die rauhen Blätter sind dunkelgrün, einförmig und 5 bis 10cm lang.Deutzia scabra " Candidissima" blüht überaus reichlich  im Juni/Juli - die Knospen sind zartrötlich und die 3cm großen Blüten später reinweiss und dicht gefüllt. Die Bewurzelung ist Oberflächennah, die Hauptwurzel ist tiefergehend.  Sonstige Ansprüche an den Boden wie alle Deutzien.

Deutzia scabra " Plena" ist ein bis 4 Meter  hoher Strauch der 2 bisa 2,5 Meter breit wird. Er ist ebenfalls sommergrün und hat eiförmige Blätter die 5 bis 10cm, an Langtrieben sogar bis 14 cm lang werden. Sie blüht weiss und schimmert aussen leicht rosa. Die Blütezeit ist ebenfalls im Juni/Juli. Sonstige Ansprüche an den Boden wie alle Deutzien.

Deutzia= hortensja

Hortensji jest ok 50 gatunków, których ojczyzną najczęściej jest Azja wschodnia, Himalaje, Meksyk. U nas nie można ich prawie spotkać w uprawie. Przeważnie mamy do czynienia z ich hybrydami.

Hortensja należy z powodu jej wzrostu i jej licznej okazałości kwiatowej do roślin kwiatowych, które zdecydowanie kształtuja nasz wiosenny ogród. Jej wzrost począwszy od małego po średnio wysoki jest zwykle napięty i prosty. Tworzą gęste krzewy z naprzeciwleglymi liśćmi. Kwiaty są dzwonkami albo w formie łupin, zabarwione na różowo albo biało. Tworzą grona albo wiechy. Owoce tworzą małe kapsułki, które często wiszą aż do wiosny na krzewie.

W naszych ogrodach możemy wykorzystać je jako pojedyncze krzewy albo jako wznoszące się kwietne żywopłoty. Wyższe i rosnące szybciej gatunki nadają się dobrze do 2-3m gęstych żywopłotow. Podczas pory kwitnienia powinno się hortensję dobrze nawadniać. Starsze, już niechętnie kwitnące krzewy, mogą zostać mocniej przycięte bezpośrednio po kwiecie.

Deutzia gracillis pochodzi z Japonii, występując tam w górach wokół Honshu, Shikoku i Kyushu. Ich wzrost jest sprężysty, prosty i gęsty. Wysokość to ok 0,6-0,8m  a w dojrzałości mogą być szersze niż wyższe. Deutzia gracillis jest zrzucającym liście na zimę krzewem, ma owalne, 3-6cm długie na brzegu ostro spiłowane średniozielone liście. Kwitnie na biało; kwiaty są dzwonkowe, o 1,5-2cm szerokości i stoją w ok 4-9cm długich, prostych wiechlinach. Są nad wyraz bogato kwitnące od maja do czerwca. Kocha słoneczne miejsca. Nie ma szczególnych wymagań co do ziemi, preferuje jednak równomiernie wilgotne, bogate w składniki mineralne miejsca.

Deutzia scabra " Candidissima" jest wysokim, prosto rosnącym krzewem, który w dojrzałości jest rozłożysty w formie lejka. Może urosnąć do 3m i mieć szerokość do ok 2 m. Kora jest czerwono-brązowa; szorstkie liście są ciemnozielone, jednolite i 5-10cm długości. Deutzia scabra " Candidissima" kwitnie nad wyraz bogato na przełomie czerwca/lipca- pączki są delikatnie zaczerwienione a 3cm duże kwiaty są później koloru czystej bieli i gęsto zapełnione. Ukorzenienie jest blisko powierzchni. Główne korzenie są głęboko sięgające. Pozostałe wymagania co do ziemi jak przy wszystkich Deutziach.

Deutzia scabra " Plena" jest krzewem osiągającym 4m wysokości i 2-2,5m szerokości. On również jest zrzucający liście na zimę i ma jajokształtne liście, które osiągają długość 5-10cm, a na długich pędach nawet 14cm. Kwitnie na biało i mieni się na zewnątrz na lekki różowy. Pora kwitnienia przypada również na czerwiec/lipiec. Pozostałe wymagania co do ziemi jak przy wszystkich Deutziach.

 

Bestandsliste Laubgehölz Nadelgehölz Formgehölz Obstbäume Impressum