B
 

Bilder folgen

    Cotoneaster = Zwergmispel
Theo Brandes
Die Gattung Cotoneaster umfasst etwa 50 Arten die ihr Hauptverbreitungsgebiet im Himalaja und in den Gebieten Südwestchinas, aber auch in Europa und in Nordafrika hat. Es sind immergrüne, Sommer - wintergrüne Sträucher, in milden Gegenden gelegentlich auch kleine Bäume. Ihre Blätter sind wechselständig, ungeteilt und ganzrandig. Die weißen bis hellrosafarbenen Blüten erscheinen in Schirmrispen oder Schirmtrauben. Eine ganz besondere Zierde dieser Gattung ist der überaus reiche und lang haftende Fruchtbehang - der von keiner anderen Gehölzart übertroffen wird. Es ist wohl auch die Kombination aus dunkelgrünem Laub und den leuchtend roten ! Apfelfrüchten" die dieses Gehölz besonders im Winter so attraktiv macht. Der Liebhaber freut sich besonders über die verschiedenen Wuchsformen wodurch sich die mannigfaltigsten Verwendungsmöglichkeiten ergeben. Während einige Arten auf Grund ihres dekorativen Aufbaues einen ausgesprochenen Solitärcharakter haben, eigenen such andere hervorragend für eine lockere Gruppenbepflanzung. Wir sollten allerdings berücksichtigen das die Cotoneaster mehr Platz und Licht dazu benötigt als wir ihr meistens zuweisen. Sie werden höher und meist auch breiter als allgemein angenommen wird im Gedränge mit starkwüchsigen Sträuchern gehen einige Arten unter, andere aber wachsen dann urförmlich über sich hinaus. Die niedrig wachsenden Arten und Formen werden auch  zukünftig eine sehr große Bedeutung als problemlose und robuste Bodedecker haben. Immer beliebter wird die Felsenmispel für die Bepflanzung von Kübeln, Schalen und Trögen. Alle Arten sind anspruchslos, sie gedeihen auf jedem kultivierten Boden und lieben sonnige Standorte.

Die Cotobneaster bullatus oder auch  Runzlige Zwergmispel   genannt ist ein breit ausladender Strauch. Die Zweige bei älteren Pflanzen sind  malerisch weit nach aussen  überhängend. Sie wird bis 3m hoch und meistens viel breiter als hoch. Die Blätter sind sommergrün, spitzeilänglich 3 bis 7cm lang, dunkelgrün, etwas ledrig - runzlig und unten graugrün behaart. Die Herbstfärbung ist orange bis braunrot. Die Blüten sind rötlich 3 bis 7 zusammen in Doldenrispen. Cotoneaster bullatus ist gut frosthart und bedingt fürs Stadtklima geeignet.

Cotobneaster dammeri "Jürgl" ist ein niedriger Zwergstrauch mit kriechenden, teils bogig überhängenden, dicht verzweigten Trieben und sehr raschwüchsig und überzieht Flächen recht schnell.. Das Gehölz wurd 0,4 bis 0,6m hoch und etwa 1m breit. Die immergrünen Blätter sind 1 bis 1,5cm eiförmig und stumpfgrün. Er hat weißlichrosa einzeln sitzende Blüten. Die Früchte sind hellrot, rundlich bis 1cm dick und erscheinen sehr zahlreich und bleiben lange haften. Sie ist Stadtklimafest und sehr Frosthart. Sonst wie die Gattung!

Cotobneaster dammeri "Streibs Findling" wächst  langsam und gedrungen mit kriechenden dem Boden flach aufliegenden Zweigen. Er wir 10 bis 15cm hoch und ist immergrün und hat auffällig kleine elliptische 0,8 bis 1,5cm lange dunkelgrüne  - matt glänzenden Blätter deren Unterseite hellgrün bis weißlich, Herbstfärbung an einem Teil der Blätter gelb bis orangerot. Die Blüten sind weiß bis rötlich. Das Gehölz ist Stadtklimafest. Auch diese Art toleriert alle kultivierten Böden

Cotobneaster salicifolius var. floccosus = Weidenblättriger Felsenmispelist, ein mehrstämmig aufrecht wachsender Strauch mit elegant bogig überhängenden und breit ausladenden Seitenästen - sie wächst mittelstark und stammt aus Westchina, Setchuan. Cotoneaster salicifolius var. floccosus wird 3 bis 5m hoch und auch so breit. Er ist immergrün und hat 4 bis 9cm länglich lanzettlich glänzend dunkelgrüneetwas ledrige Blätter die von unten filzig behaart sind. Sie bekommt im Juni zahlreiche weiße, vielblütige Schirmtrauben die stark duften. Due Früchte erscheinen in großer Menge in 6mm länglicher Form und sind orangerot

Cotobneaster salicifolius =  Parkteppich ist ein niedrig wachsender Zwergstrauch mit bogig überhängenden bis flach aufliegenden Zweigen und starkwüchsig. Er wird bis 0,5m hoch und meistens doppelt so breit. Die Blätter sind immergün, glänzend und 2,5 bis 3cm lang. Die weißen Blüten erscheinen im Juni in dichten Schirmtrauben. Auch der Parkteppich ist Stadtklimafest!
 

Cotoneaster =  irga pospolita

Rodzaj Cotoneaster obejmuje ok 50 gatunków, których obszarem rozpowszechnienia są Himalaje, tereny zachodnio-południowych Chin, ale również w Europie i Afryce Północnej. Są to wiecznie zielone, zrzucające liście na zime, zimozielone krzewy, które występują na łagodnych terenach również jako małe drzewka. Ich liście są naprzemianległe, niepodzielone i z całym brzegiem. Kwiaty białe po jasnoróżowe pojawiają się w podbaldach albo gronach baldaszkowych. Całkiem szczególną dekoracją są jego liczne i długo utrzymujące się owoce, których żadne inne drzewo nie może pobić. To również kombinacja z ciemnozielonego liścia ze świecącymi czerwonymi „jabłkami”, które sprawia, że to drzewo jest tak szczególnie atrakcyjne w zimie. Pasjonat może cieszyć się szczególnie z różnych form, z których wynika różnorodna możliwość wykorzystywania. Podczas kiedy niektóre rodzaje mają wyjątkowy pojedynczy charakter z powodu ich dekoracyjnego umiejscowienia, inne nadają się świetnie do luźnego zasadzenia. Powinniśmy jednakże uwzględnić fakt, że Cotoneaster potrzebuje więcej miejsca i światła, niż mu dajemy. Stają się większe i szersze niż ogólnie jest zakładane. W ścisku z silnie rosnącymi krzewami ginie parę gatunków, inne rosną wtedy niekształtnie ponad swoją wysokość. Gatunki i formy rosnące nisko będą miały w przyszłości bardzo duże znaczenie jako bezproblematyczne i krzepkie rośliny płożące. Coraz popularniejsza jest nieszpółka skalista do osadzenia donic, łupin i koryt. Wszystkie rodzaje są niewymagające, rozwijają się na każdej uprawianej ziemi i kochają słoneczne miejsca.

Cotobneaster bullatus zwane również “pomarszczoną karłowatą nieszpółką” jest szeroko rozłożystym krzewem. Gałązki u starszych roślin zwisają na siebie malowniczo ku zewnętrznej stronie. Krzew ten może osiągnąć wysokość 3 m i być zwykle o wiele bardziej szerszy niż wyższy. Liście zrzucane są na zimę, o formie rozciągniętego jajka od 3-7 cm długości, ciemnozielone, trochę skórzane, pomarszczone a pod spodem owłosione na szaro-zielony. Zabarwienie jesienne jest pomarańczowe po brązowo-czerwone. Kwiaty są czerwonawe, od 3-7 razem w wiechach baldachowych. Cotobneaster bullatus dobrze znosi mróz i nadaje sie do klimatów miasta.

Cotobneaster dammeri jest niskim krzewem karłowym z czołgającymi się, po części łukowo zwisającymi na siebie, gęsto zagałęzionymi pędami i bardzo szybko rosnącymi. Pokrywają więc całkiem szybko  powierzchnie. Roślina rośnie od 0,4 do 0,6 m i ok 1m na szerokość. Zawsze zielone liście są 1- 1,5 cm owalne i matowo-zielone. Pojedynczo osadzone kwiaty są biało-różowe. Owoce są jasnoczerwone, okrągłe, ok 1cm grubości i pojawiają się bardzo licznie i pozostają długo na krzewie. Krzew jest odporny na klimat miasta i bardzo odporny na mróz.

Cotobneaster dammeri rośnie powoli i zwięźle przy ziemi z płasko leżącymi gałązkami. Osiąga wysokość od 10 do 15cm, jest wiecznie zielony, ma rzucające się w oczy- 0,8- 1,5 cm długie ciemnozielone po matowe błyszczące małe eliptyczne liście, których spód jest jasnozielony po biały. Ubarwienie jesienne na jednej części liści waha się między zółtym a pomarańczowo-czerwonym. Kwiaty są białe aż po zaczerwienione. Roślina jest odporna na miasto. Również ten gatunek toleruje wszystkie uprawiane ziemie.

Cotobneaster salicifolius var. floccosus -wielopienny, prosto rosnący krzew z eleganckimi łukowo zwisającymi na siebie i szeroko rozłożystymi bocznymi gałęziami rośnie, umiarkowanie mocno. Pochodzi z Chin zachodnich, Setchuan. Cotobneaster salicifolius var. Floccosus rośnie od 3 do 5m i tak samo na szerokość. Jest wiecznie zielony i ma 4-9cm lancowych błyszczących ciemnozielonych, trochę skórzanych liści, które od spodu owłosione są filcowo. W czerwcu dostaje liczne białe, wielopłatkowe grona baldaszkowe, które silnie pachną. Owoce pojawiają się w dużej ilości o 6mm długości i są pomarańczowo-czerwone.

Cotobneaster salicifolius= dywan parkowy jest nisko rosnącym krzewem karłowatym z łukowo zwisającymi na siebie lub też płasko położonymi gałązkami. Rośnie on mocno do ok 0,5 m i zwykle jest o połowę szerszy. Liście są wiecznie zielone, błyszczące i 2,5-3 cm długie. Białe kwiaty pojawiają się w czerwcu w gęstych gronach baldaszkowych. Dywan parkowy jest też odporny na klimat miasta.

 

 
 
Bestandsliste Laubgehölz Nadelgehölz Formgehölz Obstbäume Impressum