Buddleja Davidii

 

Buddleja Davidii

 

  Buddleja L. Sommerfliedergewächs
Theo Brandes
Buddleja sind sommergrüne oder auch immergrüne Sträucher mit meist 4 kantigen Zweigen und in der Regel gegenständigen Blättern. Die etwa 100 Buddleja Arten sind in den Tropen und Subtropen Ostasiens, Südamerika und Südafrikas beheimatet. Bei uns sind etwa 10 Arten und einige Arthybriden und vor allem viele Cultivare von B, davidii in Kultur Der Pflanzenanwender kann auf diesen anspruchslosen Strauch nicht verzichten Er harmoniert wunderbar mit Roden, Potentilien, Salvinien und silbergrauem Gras - welches zu bezaubernen Gartenbildern führt. Im Spätsommer ist er für von großem Ökologischem Wert - kaum eine andere Blütenpflanze wird so intensiv von Faltern, Schmetterlingen, Hummeln und Bienen angeflogen wie der Sommerflieder. Jungpflanzen danken  einem in strengen Wintern für einen Schutz im Basisbereich.

Buddleja alternifolia - Wechselblättriger Sommerflieder
Kommt aus Südwestchina. Ist ein raschwüchsiger, breit ausladener Strauch mit starken, aufrechten Hauptästen. Er wird 2 bis 3m hoch, in milden Gegenden auch höher. Die  Breite kann bis 4m betragen.  Der sommergrüne Strauch hat wechselständige Blätter die 6 bis 10cm lang sind. Die büschelartigen Blüten sind hellviolett erscheinen in großer Fülle am vorjährigen Trieb und duften stark. Sie mögen es gerne Sonnig, warm und geschützt. Normaler Boden, schwach sauer bis alkalisch und trockenere warme und vor allem durchlässige Standorte werden bevorzugt.

Buddleja davidii - Hybriden
Die Wildart ist in China beheimatet. B. Davidii ist ein Strauch mit trichterförmig aufrechten Hauptästen. Größe 3 bis 4m hoch und breit. Die Blätter sind wechselständig und 10 bis 20cm lang. B. davidii blüht in langen, bogig überneigenden Rispen. Sie verströmt einen angenehm herben Duft ab Juli bis in den Herbst! Sie ist außerordentlich tropckenresitent, sehr hitze-  und Stadtklimafest.

 Buddleja L. =  budleja

Budleje są krzewami zrzucającymi liście na zimę albo wiecznie zielonymi ze zwykle czterokanciastymi gałązkami i z reguly naprzeciwległymi liśćmi. Ojczyzną tych stu gatunków budleji to tropiki i strefa podzwrotnikowa Azji wschodniej, Ameryki Południowej i Afryki Południowej. U nas jest ok 10 gatunków, parę hybryd a przede wszystkim duzo B. Davidii w plantacji. Użytkownik roślin nie moze zrezygnować z tego pozbawionego wymagań krzewu. Harmonizuje on bardzo dobrze z nowinami, pięciornikami, salwiniami i srebrno-szarą trawą- co prowadzi do urzekających obrazów ogrodowych. Na późne lato ma dużą wartość ekologiczną- żadna inna roślina kwiatowa nie jest tak intensywanie oblatywana przez motyle, trzmiele i pszczoły jak budleja. Sadzonki podziękują za ochronę w obszarze podstawowym podczas srogiej zimy.

Buddleja alternifolia-  Pochodzi ze zachodnio-południowych Chin. Jest krzewem szybko rosnącym, rozłożystym z silnymi, prostymi gałęziami głównymi. Rośnie do 2-3 metrów, na obszarach łagodnych też więcej. Szerokość może wynosić do 4m. Ten zrzucający liście na zimę krzew ma naprzemianlegle liście, które są od 6 do 10 cm długie. Kłakowe kwiaty są jasnofioletowe, pojawiają się w dużej obfitości na pędach zeszłorocznych i silnie pachną. Lubią miejsca słoneczne, ciepłe i osłonięte. Preferowana jest ziemia od normalnej, słabo kwaśnej po alkaiczną oraz suche, ciepłe i przede wszystkim przepuszczające miejsca

Ten dziki gatunek ma swoją ojczyznę w Chinach. B. Davidii jest krzewem o lejkowatej formie z prostymi głównymi gałęziami. Wysokość i szerokość to 3-4m. Liście są naprzemianlegle i o długości 10- 20 cm. B. Davidii kwitnie w długich, łukowo nachodzących na siebie wiechlinach. Wydziela przyjemny ziołowy zapach od czerwca aż do jesieni! Jest nadzwyczajnie odporna na szusze, upały i klimat miasta.

 

Bestandsliste Laubgehölz Nadelgehölz Formgehölz Obstbäume Impressum