Betula

Betula Pendula Tristis

Betula Pendula Tristis

 

     Betula = Birken
Theo Brandes
Betula - die Birke umfasst etwa 40 Arten wovon die meisten zur Gruppe der hohen oder mittelhohen Bäume zählt. Die Arten aus den Mooren, dem Hochgebirge oder der arktischen Zone wachsen Strauchförmig  oder niederliegend. Eine grosse Zierde ist die unterschiedliche Färbung der Borkenstruktur der einzelnen Arten. Sie sind recht anspruchslos - verlangen aber einen hellen - sonnigen freien Platz!

Betula pendula = Sand,-Warzen,-Weiß - Birke.
Verbreitet in Europa, Kleinasien, Kaukasus, Nordpersien in den lichten Laub,- Nadelmischwäldern - auf Mooren, Magerweiden und Heiden. Sie wächst dort auf feuchten bis trockenen, mäig Nährstoffarmen, meist sauren Böden. B.pendula ist ein großer schlanker Baum mit oft lang hängenden Seitenbezweigungen. Sie kann 25 bis 30m hoch und bis 12 m breit werden Jahreszuwachs in der Höhe bis 45cm und in der Breite bis 25cm. Junge Triebe sind dicht besetzt mit warzigen Harzdüsen. Die Borke an der Basis ist schwarz, tief gefurcht und längsrissig. Die Blüten sind g - Kätzchen bis 5cm lang grüngelb

Betula pendula "Tristis" = Hänge Birke
Mittelhoch bis hoch  (15 bis 20m) mit geradem durchgehenden Stamm. Hauptäste zunächst ansteigend, im Alter aber unter der Last der senkrecht herunterhängenden Äste sanft nach außen gebogen.

Brzoza obejmuje ok 40 gatunków, z czego większość należy do grupy wysokich i średnio wysokich drzew. Rodzaje z bagien, gór wysokich albo strefy arktycznej rosną w formie krzewów albo obok siebie. Dużą ozdobą jest różne zabarwienie struktur korowiny poszczególnych gatunków. Są całkiem pozbawione wymagań- żądają jednak jasnego, słonecznego przestrzennego miejsca!

Betula pendula - Rozpowszechniona w Europie, Azji Mniejszej, na Kaukazie, Persji Północnej w jasnych liściastych i mieszanych-iglastych lasach, na bagnach, ubogich pastwiskach i wrzosowiskach. Rośnie tam na ziemiach  wilgotnych po suche; lubi ubogie, często kwaśne gleby. B.pendula jest dużym, zgrabnym drzewem z często długimi, wiszącymi bocznymi gałęziami. Może osiągnąć wzrost od 25-30 m i 12m szerokości. Roczny przyrost to aż do 45cm wzwyż i do 25 cm na szerokość. Młode pędy są gęsto osadzone z brodawkowymi żywicznymi dyszami. Korowina przy podstawie jest czarna, głęboko poryta i porysowana wzdłuż. Kwiaty są duże zielono-żółte do 5cm długości.

To średnio duże bądź wysokie ( 15-20m) drzewo z prostym ciągłym pieniem. Gałęzie główne najpierw wzrastają, w dojrzalości jednak pod ciężarem pionowo opadających gałęzi kładą się lekko na zewnątrz.

 

Bestandsliste Laubgehölz Nadelgehölz Formgehölz Obstbäume Impressum